Dnia 16 kwietnia 2016r. odbyło się 8 godzinne stacjonarne szkolenie dla nauczycieli -uczestników projektu  w Laboratorium Dydaktyki   i-Lab Plus  w Krakowie,  mieszczącego się w siedzibie  Firmy Eurokreator.  W  przestrzeni  sprzyjającej  rozwoju  kreatywności 14 nauczycieli z Gimnazjum nr2 i Gimnazjum nr11 z Tarnowa  oraz Gimnazjum z Wojnicza  zapoznawało się z:

a) Ideą, celami  i koncepcją projektu „Gimnazjalna Szkoła Przedsiębiorczości” oraz Konkursu na najlepszy WebQuest o Tematyce Finansowej. Organizacją i harmonogramem  poszczególnych działań nauczycieli i  uczniów w ramach realizacji powyższego projektu.

b) Zastosowaniem  metody WebQuest do edukacji finansowej uczniów w gimnazjum.

c) Analizą wybranych zagadnień i ćwiczeń warsztatowych dotyczących edukacji finansowej w gimnazjum.

d) Użytkowaniem platformy e-learningowej Moodle do celów szkolenia nauczycieli.

e) Planowaniem i opracowywaniem scenariuszy 15-godzinnych zajęć wyjazdowych dla uczniów (warsztatowych i wycieczkowych) .