zestaw logo

Rozbudzenie u uczniów gimnazjów postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz kształtowanie u nich umiejętności korzystania z usług instytucji finansowych w celu zapobieżenia w przyszłości wykluczeniu finansowemu z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT.
Projekt „Gimnazjalna Szkoła Przedsiębiorczości
Szkoły biorące udział w projekcie

logo-szkoly

Publiczne Gimnazjum w Wojniczu, Gimnazjum Nr 11 w Tarnowie, Gimnazjum Nr 2 w Tarnowie