Artur Then

Jako trener i doradca, spełnia się zawodowo, harmonijnie łącząc fascynację jednostką z przyjemnością nauczania i czerpania wiedzy. Zgłębia wraz z uczestnikami tajniki myślenia niestandardowego, które w istotny sposób przyczynia się do podniesienia ich konkurencyjności na rynku pracy. Pracuje w oparciu o autorskie programy. Dużą satysfakcję sprawia mu wskazywanie klientom rozwiązań wychodzących poza ogólnie przyjęte ramy oraz wywieranie pozytywnego wpływu na ich życie. Odbiorcy jego szkoleń odkrywają zupełnie nowe obszary wzmacniania swoich kompetencji. Pomaga im zbudować stabilne relacje i wskazuje prostą drogę do efektywnej komunikacji. Dzieli się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi w trakcie wieloletniego doświadczenia w kierowaniu zespołami ludzkimi. Pomysłodawca i Organizator „Bezpiecznego Rajdu Małopolski” Od 5 lat Prezes Stowarzyszenia Edukacja- Rozwój – Aktywizacja. Poseł na Sejm RP I kadencji.

Lidia Korbus    

Ukończyła studia w zakresie administracji publicznej, następnie zarządzania, marketingu oraz służby cywilnej. Trenerka Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Od 2006r. zaangażowana w różnego rodzaju projekty, aktywizujące zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym – początkowo, jako pracownik administracji rządowej, od 2010r. związana z trzecim sektorem i ekonomią społeczną. Zaangażowana w projekty wspierający wyjście na otwarty rynek pracy osób reintegrowanych w Zakładzie Aktywności Zawodowej, czy Centrum Integracji Społecznej. Od 2012 r. pracuje w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w której w ramach Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej, specjalizuje się w doradztwie z zakresu rejestracji i funkcjonowania spółdzielni socjalnych osób fizycznych i prawnych. Doradza również grupom nieformalnym i organizacjom pozarządowym, w obszarze zarządzania i bieżącego funkcjonowania. Asystentka koordynatora projektu „Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych” (FIO 2015). Współautorka Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Ziemi Siedleckiej. Prywatnie, dumna mama Szymona i Gabrysi. Poszukująca nowych wyzwań, otwarta na zmiany i ciekawa każdego napotkanego człowieka.

Greta Śliwiak

Greta Śliwiak  –  od 7 lat zarządza projektami – współfinansowanymi z UE i innych źródeł – szkoleniowymi, badawczym, rozwojowymi.  Jej codzienność to dbałość o sprawną realizację zadań w projektach. Jest również autorką  wielu wniosków o dofinansowanie.  Prowadziła zajęcia z zarządzania kryzysowego w projektach, jak również szkoli  z zakresu zarządzania projektami, stresem, ryzykiem, motywacji  Z zawodu muzyk instrumentalista.  Uwielbia  zakątki nad Bałtykiem i  stare kryminały.