Stowarzyszenie ERA jest partnerem w projekcie „Erasmus + (2018-1-PL01-KA204-050810) ILab Plus – new training method for adults”. Celem projektu jest stworzenie podręcznika metodologii, stanowiącego kompedium wiedzy dla trenera jak uczyć dorosłych w oparciu o możliwości jakie daje środowisko ilab. Ma on pomóc wykorzystać cechy przestrzenne oraz, jak wynika z prac badawczych Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, wzmocnić efekt zapamiętywania i percepcji. Podczas projektu zostaną przeprowadzone próbne szkolenia, w których wezmą udział edukatorzy i trenerzy oraz zostaną przygotowane kursy online dla edukatorów i trenerów.

Podręcznik, który jest opracowywany zawiera elementy zarządzania przestrzenią, metody aktywizacji, metodologię procesu szkoleniowego, zalecenia związane ze sprzętem i oprogramowaniem.

Naszą podstawą myślenia o procesach szkoleniowych ilaba są kompetencje XXI w. prof. Henry’ego Jenkinsa. Listę Jenkinsa podajemy poniżej w oryginalnym brzmieniu:

Play – the ability to experiment with the environment as a way of problem solving;
Performance – the ability to take on other identities for improvisation or discovery;
Simulation – the ability to interpret and create dynamic models of real processes;
Appropriation – the ability to sample and modify message content;
Multitasking – the ability to carefully review the surroundings and focus on important details;
Distributed Cognition – the ability to interact with tools that expand cognitive capacity;
Collective Intelligence – the ability to gather and exchange knowledge for a common purpose;
Judgment – the ability to assess reliability and validity of various sources of information;
Transmedia Navigation – ability to track stories or information in various modalities;
Networking – the ability to find, synthesize and transmit information;
Negotiation – the ability to see different perspectives and follow different standards.

Grupą docelową są:
– edukatorzy, trenerzy, coachowie
– moderatorzy, prowadzący burze mózgów i warsztaty
– instytucje szkoleniowe
– instytucje zarządzające przestrzeniami coworkingowymi

Zobacz Podręcznik dla trenera w ilabie

całkowity budżet projektu wynosi 201 184,00 Euro